Vadovas – bosas, ar lyderis?

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Visų lygių vadovams, siekiantiems suformuoti darniai dirbančią komandą, gebančią savarankiškai ir atsakingai priimti reikiamus sprendimus.

Problematika ir galimybės

Vadovas, bandantis viską žinoti, padaryti ir išspręsti pats, pasmerktas nesėkmei. Jam tiesiog nelieka laiko svarbiausiam – tikslus pasiekti gebančios komandos formavimui ir valdymui. Šis suvokimas atsiranda ir laikui bėgant, bet mokymai padeda sutaupyti šį neatstatomą išteklių.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Aptarti komandos rezultatus įtakojančius faktorius, išskiriant vadovo įtaką šiam procesui. Pastūmėti įmones nuo vienvaldžių vadovų į komandas, gebančias tinkamai priimti iššūkius šiuolaikinėje, nuolat kintančioje verslo aplinkoje. Tokio pasirinkimo sėkmę iliustruoja istorija ne vienos kompanijos, kur vadovas traktuojamas ne kaip sprendimus priimantis “bosas”, o kaip komandą formuojantis, nukreipiantis, motyvuojantis ir įgalinantis lyderis.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.Proceso sudėtinės dalys ir rišamoji grandis. 2.Vadovai ir darbuotojai. Tikslai ir vertybės. 3.Kaip atsiranda komandinis darbas. 4.Lyderiavimas. Tradicinis ir pagal Lean. 5.Darbuotojų įtraukimas. Visuotinis dalyvavimas. 6.Problemų sprendimas kaip būsenos indikatorius.

Nauda įmonei

Tiek jauni, tiek ir susiformavę vadovai pamato save “iš šalies”. Neretai tai suteikia postūmį permąstyti turimus valdymo įpročius, išbandyti naujas idėjas ir taip pagerinti komandos darbą.

Trukmė

Viena diena (8 akademinės val.)