Techninės priežiūros valdymas

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Visų lygių vadovams, atsakingiems už įrenginių priežiūros ir nepertraukiamo darbo organizavimą.

Problematika ir galimybės

Naudą įmonei duoda tik veikiantys įrenginiai, o tai užtikrinti galima tik tinkamai juos prižiūrint. Ne mažiau svarbus ir techninių tarnybų gebėjimas operatyviai veikti kritiniais atvejais.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Parodyti mokymų dalyviams kokiais principais vadovaujantis priežiūros sistema “konstruojama”. Kaip įvertinti daugybę įrenginių stovį įtakojančių,  nuolat kintančių faktorių – konstrukcines ypatybes, natūralų susidėvėjimą, patiriamas apkrovas, darbuotojų kvalifikaciją, požiūrį ir t.t. Kaip organizuoti sisteminius veiksmus ir kaip veikti susidarius ekstremaliai situacijai.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.Proceso sudėtinės dalys. Visuotinis dalyvavimas 2.Priežiūros organizavimas vadovaujantis “Toyota” sistemos principais (TPME). 3.Kasdieninė priežiūra. 4.Nuolatinė priežiūra. 5.Planinis remontas. 6.Apsirūpinimas atsarginėmis dalimis. 7.Veikimas susidarius kritinėms situacijoms.

Nauda įmonei

Įgyjamos žinios kaip tinkamai organizuoti įrenginių techninės priežiūros sistemą ir kaip, kokiais objektyviais kriterijais įvertinti jos veikimo efektyvumą.

Trukmė

Viena diena (8 akademinės val.)