Projektų vadyba

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Vadovai ir specialistai, dalyvaujantys projektų valdyme ir kaip komandos nariai, arba vadovai..

Problematika ir galimybės

Projektų valdymas yra kiekvienos įmonės kasdienė veikla, tačiau daugelis tuo užsiimančių darbuotojų turi tik savo klaidų kaina sukauptas praktines žinias. To gali pakakti valdant pasikartojančius procesus, bet projektinė veikla pasižymi būtent nestandartinėmis situacijomis. Sąnaudos tinkamam projektų valdymui daug mažesnės nei galima žala nesėkmės atveju.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Suteikti dalyviams gebėjimą tinkamai pasiruošti ir suvaldyti bet kokio sudėtingumo projektą. Tinkamai įvertinti, planuoti ir panaudoti išteklius. Gebėti teorines žinias pritaikyti praktikoje.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.Bendrieji pagrindai, projekto nuostatai ir etapai. 2.Dalyviai ir komandos nariai. 3.Projekto pradžia, planavimas ir vertinimo kriterijai. 4.Darbų grafikas ir vykdymo kontrolė. 5.Projekto biudžetas. 6.Problemos ir keitimų valdymas. 7.Tarpusavio ryšiai ir sprendimų priėmimas. 8.Projekto eiga ir pabaiga. Pažangos matavimas ir ataskaitos.

Nauda įmonei

Gautos žinios galės būti nedelsiant panaudotos praktikoje. Dalyviai įgaus gebėjimus planuoti ir valdyti projektus visais aspektais, laiku pamatyti ir pašalinti  galimas klaidas.

Trukmė

Nuo 2 iki 3 dienų – atsižvelgdama į esamą ir siekiamą būseną pasirenka pati įmonė. Didėjant trukmei didėja nagrinėjamų pavyzdžių ir atliekamų praktinių darbų kiekis.