Naujo gaminio įvedimas

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Vadovams ir specialistams, dalyvaujantiems naujo gaminio įvedimo į gamybą procese pradedant nuo idėjos pateikimo ir baigiant patvirtinimu gamybai.

Problematika ir galimybės

Greitas ir paprastas naujo gaminio įvedimas į asortimentą vienetinės ir smulkiaserijinės gamybos atveju sutrumpina gaminio pateikimo klientui laiką (konkurencinis pranašumas!). Serijinės gamybos atveju įvedimo metu padarytos net nedidelės klaidos gali virsti į didžiulius nuostolius.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Suformuoti dalyviams aiškumą kaip turi būti valdomas gaminio įvedimo procesas, kokiais kriterijais įvertintas. Į ką turi būti atsižvelgta, kad rezultatai tenkintų gamintoją, ir pirkėją.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

Darbuotojai įgytų žinių pagrindu gali geriau valdyti naujų gaminių įvedimo procesą, o svarbiausia – trumpinti įvedimo laiką. Tai mažina sąnaudas ir didina įmonės konkurencinį pranašumą.

Nauda įmonei

Gautos žinios galės būti nedelsiant panaudotos praktikoje. Dalyviai įgaus gebėjimus planuoti ir valdyti projektus visais aspektais, laiku pamatyti ir pašalinti  galimas klaidas.

Trukmė

Nuo 1 iki 2 dienų – atsižvelgdama į esamą ir siekiamą būseną pasirenka pati įmonė. Didėjant trukmei didėja nagrinėjamų pavyzdžių ir atliekamų praktinių darbų kiekis.