Kokybė – nuo teorijos prie praktikos

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Vadovams ir specialistams, kurių netenkina esama kokybės būsena ir kurie nori kokybės reikalavimų kartelę pakelti į aukštesnį lygį, tačiau trūksta žinių ir praktinės patirties.

Problematika ir galimybės

Kad kokybė svarbi – sutinka visi. O ar visi aiškiai suformuluotų kas laikoma broku jų darbo vietoje, padalinyje, ar įmonėje? Ar visi žino jo pažymius, ir ką daryti jiems atsiradus? Kiek nuostolių dėl broko įmonė patiria ir kaip tai nustatoma? Kaip, visuose lygiuose, nuo koncentracijos į „kaltininkų“ paiešką pereiti prie paieškos broko priežasčių ir jų šalinimo būdų?

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Suformuoti gebėjimą įvertinti realią būseną, palyginti deklaracijas ir nuveiktus darbus. Apsvarstyti turimas, bet neišnaudotas galimybes kokybei gerinti. Pradedant nuo, atrodytų, paprastų klausimų – o kas gi yra ta kokybė? Kodėl ji svarbi ir tau, ir kaip tu gali ją įtakoti?

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.Kokybės suvokimas. TQM 2.Įtakojantys veiksniai. Tikslai ir rodikliai. 3.Kokybės valdymo sistemos – ISO ir 6 sigma. 4. Praktinis skaičiavimas ir DMAIC metodo taikymas. Poka yoke. 5.Kokybės kaštai, jų skaičiavimas. 6. Sistemos diegimo programa. Kokybės kontrolės plano sudarymas. 7.Auditai ir statistinis duomenų apdorojimas. 8.Diegimas – žingsnis po žingsnio. Požiūris. Dokumentacija. 9.Kokybės sąsajos su atsargomis, tvarka ir standartizuotu darbu.

Nauda įmonei

Suskaičiuojama, bet tam reikės ir praktinių žingsnių, pokyčių. Tikslą pasieks tik tie, kurie šį netrumpą ir skausmingą pokyčių procesą praeis nuosekliai, ir iki pabaigos.

Trukmė

Nuo 1 iki 2 dienų – atsižvelgdama į esamą ir siekiamą būseną pasirenka pati įmonė. Didėjant trukmei didėja nagrinėjamų pavyzdžių ir atliekamų praktinių darbų kiekis.