Buitine prasme konsultuoja ir konsultuojasi visi ir kiekvienas – kaip iškepti pyragą, kur taisyti automobilį ar pirkti tapetus… Profesinės konsultacijos – kai pardavėjai pataria kokią rinktis prekę, kirpėjai – kokią šukuoseną, gydytojai – kokį gydymą… Galiausiai – profesionalai, kuriems būtent konsultavimas yra nuolatinis darbas ir pajamų šaltinis. Wikipedija teigia kad „konsultantas – tai specialistas, kuris dalinasi eksperto patarimais tam tikrose profesinėse kompetencijose“. Taigi – ar tokių, profesionalių konsultantų paslaugos reikalingos jūsų įmonei?

Jei visa tai ką darote, arba planuojate daryti, galite atlikti geriau nei bet kas kitas – jokie konsultantai jums nereikalingi. Netgi atvirkščiai – greičiausiai kažkam labai praverstų jūsų konsultacijos…

Pirma taisyklė – nesamdykite konsultanto jei patys galite viską padaryti greitai ir kokybiškai

Konsultanto pagalba reikalinga kai įmonė pripažįsta kad trūksta žinių ir/ar patirties teisingai pasirinkti, pasirinkus judėti teisinga kryptimi, judėti greičiau, arba patirti mažiau nuostolių dėl galimų klaidų. Bet naudą gausite tik su sąlyga – jei pasirinksite tinkamą konsultantą.

Antra taisyklė – nesamdykite konsultanto jei patys nežinote ko iš jo norite

Kad nesuklysti, pirmiausia būtina aiškiai suprasti ką iš esmės bet kuris konsultantas gali ir ko negali. Konsultantas paprastai (bet nebūtinai):

  • atlieka visos įmonės, arba tik tam tikros srities būsenos analizę, parodydamas veiklos privalumus ir trūkumus, klaidas, neišnaudotas galimybes ir galimus gerinimo kelius. Ar to negali padaryti ir patys įmonės darbuotojai? Gali, tačiau tam reikės ne tik žinių ir patirties, bet ir gebėjimo „išjungti“ „pripratimą“ prie negerovių, norą „pamatyti“ svetimus ir „pamiršti“ savo trūkumus;
  • apmoko kitus (įmonės) darbuotojus. Procesas, reikšmingai įtakojantis kaip sėkmingai pokyčiai vyks kai juos iš teorijos reikės perkelti į praktiką ir ypač – kai konsultanto įmonėje ne(be)bus;
  • koordinuoja diegimą: sistemos (pvz. – kokybės, aplinkosaugos…) / proceso (pvz. – personalo atrankos, technikos priežiūros, naujos technologijos, efektyvumo didinimo…) / produkto (pvz. – naujo gaminio, apdailos, savybių…). Tai geriausiai atlieka siauros specializacijos konsultantai. Nors kartais ši siaura specializacija trukdo – konsultuojama sfera sureikšminama neproporcingai jos realiai svarbai, neįvertinamos procesų tarpusavio sąsajos;
  • daro stebėjimus, analizes, suvestines, ataskaitas… Paprastai tai yra bet kurio konsultacinio proceso sudėtinė dalis, nes ji ne žodžiais, o veiksmais patvirtina atlikto darbo rezultatą. Labai pageidautina kad tokie dokumentai turėtų ir pritaikomąją, ir išliekamąją vertę;
  • vadovauja konkretiems procesams, prisiimdamas atsakomybę… STOP! Jei konsultantas tai iš tikro daro, jis jau arba dalinai, arba pilnai perėmė samdomo darbuotojo funkcijas. Nes joks atsakingas žmogus neprisiims įsipareigojimų neturėdamas įgaliojimų ir išteklių (žmogiškųjų, materialiųjų, techninių…) tuos įsipareigojimus įvykdyti. Praktikoje, jei norite kad konsultantas ATSAKINGAI prisiimtų tokį įpareigojimą, turėsite suteikti jam nei daug, nei mažai –  direktoriaus įgaliojimus! Ar esate tam pasiruošę?

Trečia taisyklė – realiai vertinkite konsultanto galimybes – kiek jų turi jis pats ir kiek jų esate pasiruošę suteikti jam jūs.

Konsultantai nekeičia įmonės – jie tik padeda tobulėti darbuotojams tam, kad šie gebėtų savo įmonę keisti patys. Konsultantai nekeičia darbuotojų – jie tik stengiasi įtakoti jų mąstymą parodydami nepanaudotas galimybes. 

Neretai, nepaisant kruopščios atrankos, gerų „anketinių“ duomenų ir rekomendacijų, darbas su konsultantu „nesiklijuoja“. Ir tai natūralu – konsultantas nėra tik žinių ir patirties prikimšta iškamša – konsultantas pirmiausia yra žmogus, turintis savo charakterį, požiūrį, vertybes. Argi ne už tai, kartais net labiau nei už suteiktas žinias, prisimename ir vertiname savo mokytojus?

Ketvirta taisyklė – renkantis konsultantą įvertinkite kad naudą gausite ne iš to kiek žino jis, o iš to kiek turimų žinių jis sugebės perduoti jums

Kiekvienam darbui atlikti reikalingas laikas. Skirtingiems darbams – skirtingas. Pvz. – laikas bet kokiai procedūrai paruošti bus daug ilgesnis nei laikas su ja supažindinti ir daug trumpesnis nei laikas, kurio prireiks tą procedūrą įgyvendinti praktikoje. Laikas gali būti ir vienas iš konsultanto darbo vertinimo kriterijų – ar/kiek valandų įmonės laiko sutaupė (ir/ar sutaupys) viena valanda konsultanto darbo laiko?

Penkta taisyklė – vertinant konsultanto darbą būtina atskirti ką keitėte – procesų keitimo laikas daug trumpesnis nei mąstymo, vertybių keitimo

Kiekvienas nori būti teisingai įvertintas. Konsultantas – ne išimtis. Bėda tame apie ką jau kalbėta – konsultantas labai retai gauna įgaliojimus pokyčiams vykdyti. Todėl ir rezultatai panašūs kaip ir mokytojų darbe – kad išmokome rašyti matome iškart, o kada pamatysime kad išmokome mąstyti?

Šešta taisyklė – vertinkite ne tik kiek už konsultavimą sumokėjote, bet ir kiek iš to uždirbote. Dabar ir ateityje

„Tiesa gimsta diskusijoje“ – šis posakis atsirado ne iš teorinės, o iš praktinės veiklos. Diskusija naudinga visiems. Diskusijos dalyviai ugdo gebėjimą diskutuoti ir argumentuoti, bet svarbiausia – bent minimaliame lygyje persikelia iš pasyvaus stebėjimo į aktyvaus dalyvavimo įmonės veikoje būseną. Konsultantui diskusija gali būti ir signalas kad pavyko dalyvius įtraukti, ir signalas kad iki šiol pateikta argumentacija buvo nepakankama – reikia gerinti, tobulėti.

Septinta taisyklė – nepasitikėkite konsultantu 100% – abejokite, tikrinkite, klauskite, diskutuokite

Konsultanto darbas ne tik su jūsų įmone – ir privalumas, ir trūkumas. Pirmasis privalumas – per konsultantą gaunate daugelio įmonių patirtį, o trūkumas – dėl epizodinio darbo pobūdžio konsultantas negali įsigilinti ir įvertinti visas jūsų veiklos smulkmenas. Antrasis privalumas – konsultantas atnešą tą kvalifikaciją, kuri pastoviai (samdomo darbuotojo pavidalu) įmonei gali būti nereikalinga ir per brangi.  

Jei pripažinote kad konsultanto pagalba jums reikalinga, galite žengti sekantį žingsnį. Žinoti ko norite – eiti evoliuciniu (nuoseklių pokyčių) keliu, ar keisti savo organizaciją iš esmės? Atitinkamai reikia pasirinkti ir konsultantą.

  • Jei nuspręsta kad konsultantai reikalingi, apsispręskite kokių konkrečių savybių, gebėjimų, veiklos iš konsultantų tikitės. Ir lieka tik išsirinkti…