Efektyvumo didinimas pagal Lean

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Vadovai ir specialistai, dalyvaujantys gamybos (procesų) efektyvumo valdyme.

Problematika ir galimybės

Efektyvumas yra reikšmingiausias konkurencinis pranašumas. Visuotinai pripažintą “Toyota” gamybos sistemą (dar vadinamą Lean) šiuo metu taiko daugiausia įmonių pasaulyje. Viena iš Lean populiarumo priežasčių – universalūs principai, dėl ko sistema sėkmingai taikoma ne tik pramonės įmonėse, bet ir aptarnavime, medicinoje, ar net valstybės valdyme.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Bendrieji mokymai skirti suteikti žinias apie Lean veikimo principus ir pagrindinius įrankius. Kryptinių mokymų metu detaliai nagrinėjami atskiri sistemos įrankiai, jų praktinis taikymas.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.Procesas, tikslai ir rodikliai. Valdymo sistemos. Apribojimai. 2.Vertės kūrimas ir nuostoliai. 3.Proceso dalyviai. Komandinis darbas. Problemų sprendimas. 4.5S ir vizualinis valdymas. 5.Atsargų valdymas. 6.Našumas ir efektyvumas. Srautas. 7. Vertės kūrimo grandinė. 8.TPM, TPME ir SMED. Kaizen ir investicijos. 9.Kokybės valdymas. 10. Standartizuotas darbas.

Nauda įmonei

Mokymai padės apsispręsti ar verta diegti Lean, o diegimui – apmokyti diegimo lyderius ir vidinius mokytojus. Jei įmonė sistemą jau taiko, galėsite apmokyti naujus dabuotojus.

Trukmė

Atsižvelgdamas į esamą ir siekiamą būseną siūlo konsultantas, bet pasirenka pati įmonė. Didėjant trukmei didėja nagrinėjamų pavyzdžių ir atliekamų praktinių darbų kiekis.