Darbo užmokesčio sistemos

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Vadovams ir specialistams, dalyvaujantiems darbo užmokesčio sistemos nustatymo ir vystymo, bei realaus darbo užmokesčio paskirstymo ir darbuotojų motyvavimo procesuose.

Problematika ir galimybės

Darbo užmokestis – turbūt vienintelis įmonės veiklos aspektas, vienodai įtakojantis ir labai dominantis tiek darbininkus, tiek vadovus. Deja, interesai yra skirtingi, o jų suderinimas – gyvybiškai svarbus, nes priimti sprendimai gali būti lemiami. Sistema gali būti bet kokia, nes svarbiausia – logiškumas ir suprantamumas, galimybė aiškiai prognozuoti ir kryptingai motyvuoti.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Nuomonės šiuo klausimu ir prieštaringos, ir karštai ginamos. Mokymai padės vadovams įvertinti esamą ar planuojamą sistemą, argumentuotai diskutuoti ir valdyti nuomonių spektrą, kiekvienam darbuotojui suprantamai paaiškinti už ką ir kiek jis uždirba, ir už ką – ne.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.DU sistemų apžvalga ir teisiniai DU mokėjimo pagrindai. 2.DU sudėtis ir formos. 3.Praktiniai DU sistemų taikymo ypatumai. 4.DU sistemos formavimas vadovaujantis darbo vietų vertinimu. 5.DU sistemos formavimas vadovaujantis įmonės veiklos efektyvumo (KPI) rodikliais.

Nauda įmonei

Vystomas gebėjimas vertinti darbo apmokėjimo sistemą ir jos įtaką rezultatams. Gautos žinios Vystomas gebėjimas vertinti darbo apmokėjimo sistemą ir jos įtaką rezultatams. Gautos žinios tinka ir esamos sistemos koregavimui, ir naujos įvedimui. Darbo užmokestis – svarbus faktorius, todėl tinkamai veikianti apmokėjimo sistema naudinga ir darbuotojui, ir įmonei.

Trukmė

Nuo 1 iki 2 dienų – atsižvelgdama į esamą ir siekiamą būseną pasirenka pati įmonė. Didėjant trukmei didėja nagrinėjamų pavyzdžių ir atliekamų praktinių darbų kiekis.