Darbininkų profesinis mokymas

Mokymų programa

Profesinio mokymo, testavimo ir egzaminavimo medžiagos ruošimas, mokymo ir perkvalifikavimo proceso organizavimas ir pravedimas. Medienos ir baldų pramonei programa jau paruošta (esant poreikiui – adaptuojama pagal įmonės poreikius). Kitoms pramonės šakoms vykdomas ir techninių-technologinių dalių koregavimas.

Tikslinė auditorija

Gamybos darbininkai, operatoriai ir meistrai. Ypač naudinga neturintiems profesinio išsilavinimo.

Problematika ir galimybės

Patekus į gamybą, net profesinį išsilavinimą turintiems darbininkams kyla daug klausimų. Atsakymus gauna iš vadovų, kolegų, arba tiesiog bandydami. Net jei bandymai būna sėkmingi, apmokytas darbininkas tam gaišta mažiau laiko ir padaro mažiau broko. Įvertinus, kad kvalifikuotų darbuotojų rinkoje nedaugės, lokalūs mokymai gali būti šios problemos sprendimas.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Suteikti darbui tinkamai atlikti būtinas teorines ir praktines žinias, susijusias tiek su bendra įmonės veikla, tiek ir su konkrečių darbo užduočių atlikimu laiku ir kokybiškai.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.Darbo organizavimo pagrindai. 2.Naudojamos žaliavos ir medžiagos. 3.Vykdomi procesai ir naudojami įrenginiai. 4.Naudojami įrankiai ir dokumentacija. 5.Standartai, kokybė, metrologija ir saugus darbas. 6.Papildomos temos pagal užsakovo poreikius.

Nauda įmonei

Mokymas įmonėje – efektyviausias, nes žinias galima iš karto pritaikyti praktikoje. Atsiranda sąlygos patiems, per trumpą laiką paruošti reikiamos kvalifikacijos darbininką.

Trukmė

Standarto nėra – kiekvieną kartą reikia aptarti atskirai, derinantis prie įmonės specifikos.