Atsargų valdymas

Mokymų programa

Tikslinė auditorija

Vadovams ir specialistams, atsakingiems už atsargų valdymą visų procesų metu.

Problematika ir galimybės

Atsargos – brangi, įmonės konkurencingumą iš esmės įtakojanti, bet neišvengiama blogybė. Todėl skirti dėmesį atsargoms tenka visoms įmonėms, o rezultatas priklauso nuo darbuotojų – jų supratimo, žinių ir gebėjimo jas pritaikyti praktikoje. Dažna klaida – siauras požiūris, dėmesys tik pirkimų valdymui. Tuo tarpu, siekiant gerų rezultatų atsargų valdymą būtina suvokti kaip veiklą, kuriai įtaką daro visi ir kuri pati įtakoja visų darbą.

Mokymų tikslai ir uždaviniai

Suformuoti suvokimą kuo atsargų valdymas naudingas, kaip veikia sistemos atskiros dalys ir sistema kaip visuma. Kaip visa tai taikyti kasdieniniame darbe, gebėti suprasti ir įvertinti ribą iki kurios atsargos yra neišvengiama būtinybė ir virš kurios tampa našta, kartais nepakeliama.

Mokymų metu nagrinėjamos temos

1.Pagrindai. Tikslai ir rodikliai. 2.Tiekėjų parinkimas. 3.Valdymo problemos ir jų priežąstys. 4.Prognozės ir politika. Atsargų lygiai ir kriterijai. 5.Valdymo metodai Just in Time ir FIFO. 6.Atsargų lygiai ir papildymas. Metodai „min-max“, buferiai ir kanbanai. 7.Atsargų ir saugojimas. Inventorizacija. 9.Apyvartumo, saugojimo kaštų ir min-max kiekių skaičiavimas.

Nauda įmonei

Įgaunamos praktikoje iškart pritaikomos žinios – kaip vertinti atsargas, planuoti ir įtakoti jų dydį. Darbuotojai aiškiau supranta bendradarbiavimo poreikį ir naudą, o tai didina veikos efektyvumą.

Trukmė

1 arba 2 dienos – atsižvelgdama į esamą ir siekiamą būseną pasirenka pati įmonė. Didėjant trukmei didėja nagrinėjamų pavyzdžių ir atliekamų praktinių darbų kiekis.